سلامت چشم

اپتومتری

اپتومتری یکی از 2 رشته ی مرتبط با معاینات و درمان مشکلات چشمی می باشد که اولین مرحله از معاینات طبی مسائل مرتبط با چشم محسوب می شود. امروزه فقط 4 دانشگاه در کشور ایران اپتومتریست تربیت می کند که در بخشهای مختلف بیمارستانها مشغول به ارائه خدمات معاینه چشمی و تست های پاراکلینیکی از جمله OCT, VEP, FA, HRT, Ascan, Bscan  و ... می باشند. طبق آیین نامه وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران تخصص اپتومتریست ها در زمینه معاینه چشم و رفع ضعف های انکساری آن توسط عینک و یا لنز، درمان انحرافات چشمی به سبک vision therapy، تنبلی چشم، قرمزی و بیماری های  anterior segment و تشخیص اختلالات چشمی که نیاز به جراحی دارند و ارجاع  به همکاران با تخصص مربوطه، می باشد.

+ نوشته شده در  Fri 27 Jul 2012ساعت 8:10 AM  توسط مهرداد تیموری  | 

Sterile Eye Drops

Sterile Eye Drops

Brand Name

Category

Generic Name

Anaprivin®

Decongestant, Antihistaminic

Naphazoline Antazoline Naphazoline HCl 0.05% + Antazoline Phosphate 0.5%)

Anestocaine® 0.5%

Anesthetic

Tetracaine HCl (0.5%)

Atrin ®0.5%

Cycloplegic, Mydriatic

Atropine sulfate (0.5%)

Atrin®1%

Cycloplegic, Mydriatic

Atropine sulfate (1%)

Bactimide® 10

Antibacterial

Sulfacetamide sodium ( 10%)

Bactimide® 20

Antibacterial

Sulfacetamide sodium ( 20%)

Betasonate®

Corticosteroid

Betamethasone disodium
phosphate(0.1%) *

Betaxol®

Antiglaucoma

Betaxolol HCl  (0.5%)

Brimogan

Antiglaucoma

Brimonidine tartrate (0.2%)

Chlobiotic®   0.5%

Antibacterial

Chloramphenicol (0.5%)

Ciplex®

Antibacterial

Ciprofloxacin HCl (0.3%)

Coprost ®

Antiglaucoma

Latanoprost (0.005%) +Timolol (0.5%)

Dexon®

Corticosteroid

Dexamethasone di soudium phosphate (0.1%) **

Dicloptin®

Anti inflammatory

Diclofenac sodium( 0.1%)

Dorzamid®2

Antiglaucoma

Dorzolamide HCl (2%)

Fluocort®

Corticosteroid

Fluorometholone (0.1%)

Gentex ®

Antibacterial

Gentamicin sulfate (0.3%)

Glaupin®1

Antiglaucoma, Miotic

Pilocarpine  HCl  (1%)

Glaupin®2

Antiglaucoma, Miotic

Pilocarpine HCl ( 2%)

Glaupin®4

Antiglaucoma, Miotic

Pilocarpine HCl ( 4%)

Herpin®

Antiviral

Idoxuridine (0.1%)

Homydrin®

Cycloplegic, Mydriatic

Homatropine HBr ( 2%)

Ketoftalmic®

Antihistamine

Ketotifen fumarate (0.025%)

Lataprost®

Antiglaucoma

Latanoprost(0.005%)

Mydrax® 0.5%

Cycloplegic, Mydriatic

Tropicamide( 0.5%)

Mydrax® 1%

Cycloplegic, Mydriatic

Tropicamide( 1%)

Naprivin®

Decongestant

Naphazoline HCl (0.1%)

Natrisalt®

Antiedema

Sodium Chloride( 5%)

Neophrin® 5 %

Decongestant, Mydriatic

Phenylephrine  HCl ( 5%)

Optimol ®

Antiglaucoma

Timolol maleate (0.5%)

Phenylephrine Zinc

Astringent, Decongestant

Phenylephrine Zinc (Phenylephrine HCl 0.12% + Zn Sulfate 0.25%)

Precord® 1%

Corticosteroid

Prednisolone acetate (1%)

Sina Tears®

Protectant, Lubricant

Polyvinyl alcohol (1.4%)

Sinarolac®

Anti inflammatory

Ketorolac tromethamine (0.5%)

Tearlose®

Protectant, Lubricant

Artificial tears (HPMC 0.3% + Dextran70 0.1%)

Virocid®

Antiviral

Trifluridine (1%)

Visocrom®

Mast cell stabilizer,  Anti allergic

Cromolyn sodium( 2%)

Zilomole®

Antiglaucoma

Dorzolamide HCl (2%) + Timolol maleate (0.5%)

*This drop can be used as Sterile Ophthalmic/Otic & Nasal Drops

**  This drop can be used as Sterile Ophthalmic /Otic Drops

+ نوشته شده در  Sun 22 Jul 2012ساعت 0:21 AM  توسط مهرداد تیموری  | 

قطره های چشمی پرکاربرد

قطره ها ی استریل چشمی

نام ژنريك

گروه دارويي

نام اختصاصي

آتروپين - 10 ميلي ليتري

سيكلوپلژيك – ميدرياتيك

آترین

آتروپين 1% -  10 ميلي ليتري

سيكلوپلژيك – ميدرياتيك

آترين 1 درصد

نفازولين+آنتازولين - 10 ميلي ليتري

ضد احتقان– آنتي هيستامين

آناپريوين

تتراكائين  – 10 ميلي ليتري

بی حس کننده

آنستوكائين

تيمولول - 5 ميلي ليتري

ضد گلوكوم

اپتيمول

سولفاستاميد 10% - 10 ميلي ليتري 

سولفامید

باکتیماید 10

سولفاستاميد 20% - 10 ميلي ليتري 

سولفامید

باکتیماید 20

بتامتازون -  5 ميلي ليتري*

ضد التهاب استروئیدی

بتازونيت

بتاكسولول - 10 ميلي ليتري

ضد گلوکوم

بتاكسول

بریمونیدین

ضد گلوکوم

بریموگان

پردنيزولون 1%- 10 ميلي ليتري

ضد التهاب استروئیدی

پركورد 1 درصد

اشك مصنوعي(هیدروکسی پروپیل متیل سلولز + دکستران ) 10ميلي ليتري

لوبريكانت - پروتكتانت

تيرلوز 

جنتامايسين- 5 ميلي ليتري

آنتي بیوتیک

جنتكس

دگزامتازون   - 5 ميلي ليتري **

ضد التهاب استروئیدی

دكسون

دورزولاميد 2% - 5 ميلي ليتري

ضد گلوكوم

دورزاميد 2

ديكلوفناك سديم  - 5 ميلي ليتري

ضد التهاب(غیر استروئیدی)

ديكلوپتين

دورزولامید2% - تیمولول%

ضد گلوكوم

زایلومول

کتورولاک ترومتامین

ضد التهاب(غیر استروئیدی)

سینارولاک

سيپروفلوكساسين  - 10 ميلي ليتري

آنتي بیوتیک

سيپلكس

پلي وينيل الكل  - 10 ميلي ليتري

لوبريكانت – پروتكتانت

سينا تي يرز

فلورومتولون – 5 ميلي ليتري

ضد التهاب استروئیدی

فلوكورت

فنيل افرين زينك 10 ميلي ليتري

ضد احتقان-تنگ کننده عروق

زینکوفن

كتوفتالميك

ضد حساسيت

كتوتيفن

كلرامفنيكل- 10 ميلي ليتري

آنتي بیوتیک

كلوبيوتيك

لاتانوپروست  + تیمولول 

ضد گلوکوم

کوپروست

پيلوكارپين 1% -  10ميلي ليتري  

ضد گلوكوم- ميوتيك

گلوپين 1               

پيلوكارپين 2% -  10 ميلي ليتري

ضد گلوكوم

گلوپين 2

پيلوكارپين 4% -  10 ميلي ليتري

ضد گلوكوم

گلوپين 4

لاتانوپروست

ضد گلوكوم

لاتاپروست

تروپيكاميد 1% - 10 ميلي ليتري

سيكلوپلژيك – ميدرياتيك

ميدراكس 1 درصد

تروپيكاميد - 10 ميلي ليتري

سيكلوپلژيك – ميدرياتيك

ميدراكس

فنيل افرين 5% -  10  ميلي ليتري

تنگ کننده عروق – ميدرياتيك

نئوفرین 5 درصد

نفازولين  -  10 ميلي ليتري

ضد احتقان-تنگ کننده عروق-آنتی آلرژیک

ناپريوين

سديم كلرايد 5% - 10 ميلي ليتري

کاهش دهنده ادم قرنیه

ناتريسالت

تري فلوريدين 1% – 5 ميلي ليتري

ضد ویروس

ويروسيد

كرومولين 2% - 5 ميلي ليتري

پایدارکننده سلول های ماست سل

ويزوكروم

يدوكسوريدين – 10ميلي ليتري

ضد ویروس

هرپين

هماتروپين 2% - 10 ميلي ليتري

سيكلوپلژيك – ميدرياتيك

هوميدرين 

* این قطره به عنوان قطره گوشی و بینی نیز قابل استفاده است

** این قطره میتواند به عنوان قطره گوشی نیز استفاده شود

+ نوشته شده در  Sun 22 Jul 2012ساعت 0:19 AM  توسط مهرداد تیموری  | 

Sterile Eye Ointments

Sterile Eye Ointments

Brand Name

Category

Generic Name

Aerotex® 1%

Antibacterial

Tetracycline HCl (1%)

Betasonate®

Corticosteroid

Betamethasone disodium phosphate (0.1%)

Cortinil®

Corticosteroid

Hydrocortisone acetate (1%)

Erythrolidine®

Antibacterial

Erythromycin (0.5%)

Gentex®

Antibacterial

Gentamicin sulfate (0.3%)

Lubratex®

Protectant, Lubricant

Simple Eye Ointment

Natrisalt®

Anti edema

Sodium Chloride (5%)

Virolyse®

Antiviral

Acyclovir( 3%)

Xerovit®

Vitamin, Emollient

Vitamin A palmitate  (250IU/ g)

+ نوشته شده در  Sun 22 Jul 2012ساعت 0:18 AM  توسط مهرداد تیموری  | 

پمادهای چشمی پرکاربرد

پمادهای استریل چشمی

نام ژنريك

گروه دارويي

نام اختصاصي

تتراسيكلين 1% - 3 گرمي

آنتي بیوتیک

آئروتكس  1 درصد

اريترومايسين - 3 گرمي

آنتي بیوتیک

اريتروليدين 

بتامتازون - 3 گرمي

ضد التهاب استروئیدی

بتازونيت

جنتامايسين-  3 گرمي

آنتي بیوتیک

جنتكس  

ويتامين آ چشمي - 5 گرمي

ويتامين

زيروويت

هيدروكورتيزون 1% – 3 گرمي

ضد التهاب استروئیدی

كورتينيل

پماد ساده چشمي  

نرم کننده چشم

لوبراتكس

سدیم کلراید 5% - 5 گرمي

کاهش دهنده ادم قرنیه

ناتریسالت

آسیکلو ویر 3%

ضد ویروس

ويروليز

 


+ نوشته شده در  Sun 22 Jul 2012ساعت 0:14 AM  توسط مهرداد تیموری  | 

optometry drug guide

همکاران محترم می توانند کتابچه داروهای اپتومتری 2012 را از لینک زیر دانلود کنند.

http://www.eyeupdate.com/images/stories/PDF/2012_drugguide.pdf

+ نوشته شده در  Sat 9 Jun 2012ساعت 2:3 PM  توسط مهرداد تیموری  |